2% na krajší svet hudbou

Vážení priatelia operného spevu,

dovolíme si uchádzať sa o Vašu podporu vo forme 2 % z daní na naše koncerty, ktoré sa stali súčasťou kvalitnej hudobnej ponuky na Slovensku. Priviedli sme už veľa špičkových spevákov a ďalší sú na ceste, no potrebujeme Vašu pomoc.

Ak máte radi naše operné koncerty a záleží Vám na kvalitnej hudobnej produkcii, venujte nám svoje 2 % z daní. Ako príjemcu uveďte:

Názov: Nezisková organizácia KAPOS (je veľmi dôležité uviesť celý názov)
Právna forma: nezisková organizácia
Adresa: Vajnorská 98 C, 831 04 Bratislava
IČO: 45 744 670

Číslo účtu: SK76 0200 0000 0035 9485 1753

Zamestnanci môžu o svojich 2 % rozhodnúť do konca apríla.

 

Výhody pre Vás

Za svoje 2 % môžete získať viaceré výhody, ak nám pošlete kópiu svojho Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane alebo v ňom budete súhlasiť so zaslaním Vašich údajov.

Poskytneme Vám:

  • prednostný nákup vstupeniek – za uvádzacie ceny ešte pred spustením oficiálneho predaja
  • darček vo forme CD niektorého zo spevákov z našich koncertov

V najbližšom období chystáme:

  • 17.  09. 2018 – Pavol Bršlík: Straussove piesne, Slovenská filharmónia, Bratislava
  • 03.  12. 2018 – Vianočný koncert, Dom umenia, Piešťany
  • 05.  12. 2018 – Vianočný koncert, Slovenská filharmónia, Bratislava

V rokovaní sú aj ďalšie koncerty, ktoré zatiaľ nemôžeme uverejniť.

Kópie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane posielajte na adresu: office@kapos.sk

 

Môj hudobný príbeh

korecky foto motyl cerveny

Už je to sedem rokov, čo som sa pustil do organizácie koncertov svetových a neskôr aj našich operných spevákov. Pokladal som za kultúrne manko, že títo speváci u nás nedostávajú patričný priestor, čím je náš tradične bohatý hudobný život ochudobnený.

Pri častej účasti na koncertnom živote v blízkej Viedni a ďalších európskych metropolách som opätovne stretával našich ľudí, ktorí investovali nemalé peniaze, aby zažili svetovú špičku. Vždy ma to potešilo, no uvedomil som si, že bežní, najmä mladí ľudia a študenti si takýto luxus nemôžu dovoliť, a preto som sa rozhodol túto medzeru vyplniť.

Prvým pokusom bol najlepší belcantový tenorista Juan Diego Flórez vo februári 2011. Koncert mal veľký ohlas, čo ma motivovalo k ďalším koncertom. Nasledovala Cecilia Bartoli, Lawrence Brownlee, Oľga Pereťaťko, Mariusz Kwiecień&SimonaŠaturová, Joyce DiDonato, Thomas Hampson&Luca Pisaroni, Piotr Beczała, Max Emmanuel Cenčić, Joseph Calleja, znovu Juan Diego Flórez,  Javier Camarena&Adriana Kučerová, Adam Plachetka.

 

Screen Shot 2016-02-27 at 12.56.12

Malá galéria protagonistov cyklu SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY

Pri tejto zaujímavej a vzrušujúcej práci som si uvedomil, že naše publikum nepozná a nemá príležitosť zažiť ani našich popredných spevákov, ktorí robia dobré meno slovenskej hudobnej kultúre po celom svete, a tak som vytvoril (s partnerom, ktorý sa neskôr dal na inú dráhu) cyklus Veľké slovenské hlasy, kde som už medzičasom predstavil Štefana Kocána (2x), Pavla Bršlíka (2x), Adrianu Kučerovú (+ hosť Javiera Camarenu), Janu Kurucovú (2x), Simonu Houda-Šaturovú (3x), Miroslava Dvorského, Andreu Vizvári, Máriu Porubčinovú, Pavla Remenára (hosť Simony Šaturovej), Janoska ensemble, Dalibora Jenisa a Martina Gyimesiho.

Aj tieto koncerty sa stretli s veľkým úspechom, keďže pri väčšine uvedených spevákov išlo o vôbec prvé recitály a samostatné koncerty na Slovensku. Obidva koncertné cykly – Svetové operné hviezdy a Veľké slovenské hlasy – opätovne ocenila aj hudobná kritika ako Udalosti sezóny a za výkon na našom koncerte dokonca získal Štefan Kocán Krištáľové krídlo.

VelkeSlovenskeHlasydo2017

Protagonisti cyklu VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY

Za sedem rokov som s tímom externistov usporiadal 30 koncertov, ktoré nielenže obohatili hudobnú ponuku Bratislavy, ale získali aj ohlas v zahraničí a okrem slovenského publika lákajú k nám zahraničných návštevníkov. Pri usporadúvaní koncertov nám však nejde len o hviezdné mená, ale aj o netradičný a obohacujúci program. Tak odzneli na našich koncertoch árie kastrátov (C. Bartoli), árie z u nás zanedbávaných barokových opier (J. DiDonato), virtuózne, pre mnohých tenoristov priam nezaspievateľné árie Rossiniho (J. D. Flórez, L. Brownlee, J. Camarena), slávne operetné melódie (P. Beczała), skvosty z piesňovej tvorby (Š. Kocán, P. Bršlík, S. Šaturová) a milovníci hudby i študenti sa mohli zoznámiť a inšpirovať umením jedného z najväčších kontratenoristov súčasnosti (M. E. Cenčić).

Veľká finančná náročnosť takýchto koncertov obmedzuje prístup študentov a menej solventných milovníkov hudby, či odbornej verejnosti. Týmto sa snažíme vychádzať v ústrety zvýhodneným vstupným v niektorých kategóriách cez záujmové združenia a školy a zadarmo pozývame na naše koncerty 10 členov Únie nevidiacich Slovenska a žiakov ZUŠ.

Naše koncerty sú veľmi finančne náročné, nakoľko máme k dispozícii len prostriedky, ktoré získavame (stále ťažšie) od reklamných partnerov a zo vstupného. Zväčša nepokrývajú všetky náklady, ktoré zvyčajne vykrývame súkromnými dotáciami z vlastného vrecka.

2% na pomoc hudobnej kultúre

Takýto stav je dlhodobo neúnosný, a preto sme sa rozhodli vytvoriť neziskovú organizáciu, ktorá sa môže uchádzať o 2 % z daní právnických a fyzických osôb. Sľubujeme si od toho prínos, ktorý nám umožní rozvýjať náš hlavný cieľ: prezentovanie a záchranu hudobného kultúrneho dedičstva v podaní najlepších interpretov, rozvíjanie a podporovanie hudobnej kultúry na Slovensku, ako aj šírenie hodnôt a zušľachťovanie najmä mladej generácie prostredníctvom klasického umenia, a tiež umožňovať v rámci možností najmladšej generácii z hudobných škôl bezplatný vstup na naše koncerty.

Pokiaľ nám to prostriedky, ktoré od Vás získame, umožnia, nechceme zostať len pri organizácii koncertov, ale v rámci nich hodláme spostredkovať priame stretnutia študentov spevu a hudby, ako aj odbornej verejnosti s umelcami na výmenu skúseností, a tiež workshopy. Už dnes sa snažíme o presadenie našich mladých spevákov v zahraničí a tiež účasti viacerých mladých spevákov na majstrovských kurzoch.

Hudobné umenie zušľachťuje, a preto ho musíme pestovať a chrániť. Asi netreba zdôrazňovať, ako veľmi to práve naša doba potrebuje. Tomuto zušľachťovaniu môžete napomôcť svojimi 2%, ak ich zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2017 poskytnete našej neziskovej organizácii, ktorá je registrovaná v oficiálnom zozname na Notárskej komore Slovenskej republiky.
Ak sa rozhodnete podporiť naše úsilie, uveďte, prosím, ako prijímateľa:

Nezisková organizácia KAPOS (je veľmi dôležité uviesť celý názov)
Právna forma: nezisková organizácia
Vajnorská 98 C
831 04 Bratislava
IČO: 45 744 670
Číslo účtu: SK76 0200 0000 0035 9485 1753

Svojimi 2% prispejete k rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku a k zjemneniu našej zavše až pritvrdej reality.

Za Vašu veľkorysosť Vám vopred ďakujem.

000 AAA JK podpis modry

PhDr. Ján Korecký

riaditeľ Neziskovej organizácie KAPOS

UDALOSTI SEZÓNY                          

koncerty ocenené hudobnou kritikou 

2011-2012
1. miesto – Lawrence Brownlee (14. 6. 2012)
2. miesto – Pavol Bršlík (5. 6. 2012)

Brownlee a Brslik

 

2012-2013
1. miesto – Mariusz Kwiecien a Simona Houda-Šaturová     (17. 6. 2013)
2. miesto – Jana Kurucová (14. 5. 2013)

Kwiecien_Saturova_Kurucova

 

2013-2014
1. miesto – 3 koncerty:
Joyce DiDonato (7. 11. 2013)
Piotr Beczala (25. 4. 2014)
Simona Houda-Saturova (25. 6. 2014)

JDD_Beczala_SImona

 

2014-2016
výsledky neboli vyhlásené

 

2016
Krištáľové krídlo – Štefan Kocán za koncert 11. 2. 2015

Kocan +

 

2016-2017
1. miesto – Javier Camarena & Adriana Kučerová  (11. 4. 2017)

Javier Camarena a Adriana Kucerova

 

Za 8 rokov činnosti sme predstavili:

SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
Adam Plachetka – 6. 11. 2017
Lawrence Brownlee – 9. 10. 2017 (koncert pre BHS)
Javier Camarena & Ariana Kučerová – 11. 4. 2017
Juan Diego Flórez – 10. 2. 2016
Joseph Calleja – 16. 6. 2015
Max Emanuel Cenćič – 6. 12. 2014
Piotr Beczala – 25. 4. 2014
Thomas Hampson & Luca Pisaroni – 5. 12. 2013
Joyce DiDonato – 7. 11. 2013
Mariusz Kwiecień & Simona Houda-Šaturová – 17. 6. 2013
Oľga Pereťaťko – 6. 3. 2013
Lawrence Brownlee – 14. 6. 2012 Bratislava, 18. 6. 2012 Praha
Cecilia Bartoli – 13. 10. 2011
Juan Diego Flórez – 3. 2. 2011

VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY
Dalibor Jenis & Svetlana Kasyan – 26. 10. 2016
Štefan Kocán & Mária Porubčinová – 11. 2. 2015
Pavol Bršlík – 5. 11. 2014
Simona Houda-Šaturová – 25. 6. 2014
Jana Kurucová – 14. 5. 2013
Adriana Kučerová – 21. 11. 2012
Pavol Bršlík – 5. 6. 2012
Štefan Kocán – 21. 4. 2012

VIANOČNÉ KONCERTY
Jana Kurucová & Martin Gyimesi – 4. 12. 2017 Piešťany, 6. 12. 2017 Bratislava
Vianoce s Lúčnicou – Vianočná omša – 12. 12. 2016 Piešťany, 14. 12. 2016 Bratislava
Simona Houda-Šaturová & Pavol Remenár – 7. 12. 2015 Piešťany, 9. 12. 2015 Bratislava
Jánoška ensemble & Fragile – 2. 12. 2015 Bratislava
Miroslav Dvorský & Andrea Vizvári – 3. 12. 2014 Bratislava, 6. 12. 2014 Piešťany