Koncerty

Aktuálne

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI - SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
12. 10. 2019
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ
Spevácky zbor Lúčnica • Slovenský komorný orchester
01. 12. 2019
17.00 h Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY
Klavírny sprievod: Matthias Samuil
10. 05. 2020
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
03. 06. 2020
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Predchádzajúce

VIANOČNÝ KONCERT
SKO Bohdana Warchala, Katarína Ďurdinová, Dominika Hanko, Róbert Smiščík, Gustáv Beláček
14. 12. 2016
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY
TUTTO VERDI
26. 10. 2016
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
10. 02. 2016
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava
VIANOČNÝ KONCERT
Hostia: Pavol Remenár a Lúčnica
09. 12. 2015
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava
PREŠPORSKÉ VIANOCE
Hostia: FRAGILE
02. 12. 2015
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava
SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
16. 06. 2015
Slovenská filharmónia Bratislava