Prispejte na zušľachtenie duše, venujte nám 2 %!

Vážení priatelia operného spevu,

dovolíme si uchádzať sa o Vašu podporu vo forme 2 % z daní na naše koncerty, ktoré sa stali súčasťou kvalitnej hudobnej ponuky na Slovensku. Priviedli sme už veľa špičkových spevákov a ďalší sú na ceste, no potrebujeme Vašu pomoc.

Ak máte radi naše operné koncerty a záleží Vám na kvalitnej hudobnej produkcii, venujte nám svoje 2 % z daní. Ako príjemcu uveďte:

Názov: Nezisková organizácia KAPOS (je veľmi dôležité uviesť celý názov)
Právna forma: nezisková organizácia
Adresa: Vajnorská 98 C, 831 04 Bratislava
IČO: 45 744 670

Číslo účtu: SK76 0200 0000 0035 9485 1753

Zamestnanci môžu o svojich 2 % rozhodnúť do konca apríla.

Nájdete nás aj v zozname na webovej stránke denníka Pravda.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Výhody pre Vás

Za svoje 2 % môžete získať viaceré výhody, ak nám pošlete kópiu svojho Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane alebo v ňom budete súhlasiť so zaslaním Vašich údajov.

Poskytneme Vám:

  • prednostný nákup vstupeniek – za uvádzacie ceny ešte pred spustením oficiálneho predaja
  • peniaze naspäť do výšky Vášho príspevku pri nákupe vstupeniek vo forme zľavy
  • možnosť nákupu nepredaných CD spevákov z našich koncertov za zvýhodnené ceny do vyčerpania zásob.

V najbližšom období chystáme:

  • 11. 4. 2017 – Javier Camarena s Adrianou Kučerovou, Slovenská filharmónia, Bratislava
  • 6. 11. 2017 – Adam Plachetka: Mozart gala, Slovenská filharmónia, Bratislava
  • 4. 12. 2017 – Vianočný koncert Jany Kurucovej, Dom umenia, Piešťany
  • 6. 12. 2017 – Vianočný koncert Jany Kurucovej, Slovenská filharmónia, Bratislava

Kópie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane posielajte na adresu: office@kapos.sk

 

Môj hudobný príbeh

korecky foto motyl cerveny

Už je to šesť rokov, čo som sa pustil do organizácie koncertov svetových a neskôr aj našich operných spevákov. Pokladal som za kultúrne manko, že títo speváci u nás nedostávajú patričný priestor, čím je náš tradične bohatý hudobný život ochudobnený.

Pri častej účasti na koncertnom živote v blízkej Viedni a ďalších európskych metropolách som opätovne stretával našich ľudí, ktorí investovali nemalé peniaze, aby zažili svetovú špičku. Vždy ma to potešilo, no uvedomil som si, že bežní, najmä mladí ľudia a študenti si takýto luxus nemôžu dovoliť, a preto som sa rozhodol túto medzeru vyplniť.

Prvým pokusom bol najlepší belcantový tenorista Juan Diego Flórez vo februári 2011. Koncert mal veľký ohlas, čo ma motivovalo k ďalším koncertom. Nasledovala Cecilia Bartoli, Lawrence Brownlee, Oľga Pereťaťko, Mariusz Kwiecień, Joyce DiDonato, Thomas Hampson&Luca Pisaroni, Piotr Beczała, Max Emmanuel Cenčić, Joseph Calleja a nedávno, priam jubilejne Juan Diego Flórez už po druhý raz. Pripravený je Javier Camarena, Adam Plachetka a komunikujem aj s ďalšímí, ktorých mená zatiaľ nemôžem zverejňovať.

 

Screen Shot 2016-02-27 at 12.56.12

Malá galéria protagonistov cyklu SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY

Pri tejto zaujímavej a vzrušujúcej práci som si uvedomil, že naše publikum nepozná a nemá príležitosť zažiť ani našich popredných spevákov, ktorí robia dobré meno slovenskej hudobnej kultúre po celom svete, a tak som vytvoril (s partnerom, ktorý sa neskôr dal na inú dráhu) cyklus Veľké slovenské hlasy, kde som už medzičasom predstavil Štefana Kocána (2x), Pavla Bršlíka (2x), Adrianu Kučerovú, Janu Kurucovú, Simonu Houda-Šaturovú (3x), Miroslava Dvorského, Andreu Vizvári, Máriu Porubčinovú, Pavla Remenára, Janoska ensemble a naostatok Dalibora Jenisa.

Aj tieto koncerty sa stretli s veľkým úspechom, keďže pri väčšine uvedených spevákov išlo o vôbec prvé recitály a samostatné koncerty na Slovensku. Obidva koncertné cykly – Svetové operné hviezdy a Veľké slovenské hlasy – opätovne ocenila aj hudobná kritika ako Udalosti sezóny a za výkon na našom koncerte dokonca získal Štefan Kocán Krištáľové krídlo.

VelkeSlovenskeHlasydo2017

 

Protagonisti cyklu VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY

Za šesť rokov som s tímom externistov usporiadal 27 koncertov, ktoré nielenže obohatili hudobnú ponuku Bratislavy, ale získali aj ohlas v zahraničí a okrem slovenského publika lákajú k nám zahraničných návštevníkov. Pri usporadúvaní koncertov nám však nejde len o hviezdné mená, ale aj o netradičný a obohacujúci program. Tak odzneli na našich koncertoch árie kastrátov (C. Bartoli), árie z u nás zanedbávaných barokových opier (J. DiDonato), virtuózne, pre mnohých tenoristov priam nezaspievateľné árie Rossiniho (J. D. Flórez, L. Brownlee) slávne operetné melódie (P. Beczała), skvosty z piesňovej tvorby (Š. Kocán, P. Bršlík, S. Šaturová) a milovníci hudby i študenti sa mohli zoznámiť a inšpirovať umením jedného z najväčších kontratenoristov súčasnosti (M. E. Cenčić).

Veľká finančná náročnosť takýchto koncertov obmedzuje prístup študentov a menej solventných milovníkov hudby, či odbornej verejnosti. Týmto sa snažíme vychádzať v ústrety zvýhodneným vstupným v niektorých kategóriách cez záujmové združenia a školy a zadarmo pozývame na naše koncerty 10 členov Únie nevidiacich Slovenska.

Naše koncerty sú veľmi finančne náročné, nakoľko máme k dispozícii len prostriedky, ktoré získavame (stále ťažšie) od reklamných partnerov a zo vstupného. Zväčša nepokrývajú všetky náklady, ktoré zvyčajne vykrývame zadlžovaním a súkromnými dotáciami.

Takýto stav je dlhodobo neúnosný, a preto sme sa rozhodli vytvoriť neziskovú organizáciu, ktorá sa môže uchádzať o 2 % z daní právnických a fyzických osôb. Sľubujeme si od toho prínos, ktorý nám umožní rozvýjať náš hlavný cieľ: prezentovanie a záchranu hudobného kultúrneho dedičstva v podaní najlepších interpretov, rozvíjanie a podporovanie hudobnej kultúry na Slovensku, ako aj šírenie hodnôt a zušľachťovanie najmä mladej generácie prostredníctvom klasického umenia.

Pokiaľ nám to prostriedky, ktoré od Vás získame, umožnia, nechceme zostať len pri organizácii koncertov, ale v rámci nich hodláme spostredkovať priame stretnutia študentov spevu a hudby, ako aj odbornej verejnosti s umelcami na výmenu skúseností, a tiež workshopy. Už dnes sa snažíme o presadenie našich mladých spevákov v zahraničí. Konkrétne sa rysuje účasť mladej slovenskej sopranistky na koncerte Juana Diega Flóreza a tiež účasti viacerých mladých spevákov na majstrovských kurzoch.

Hudobné umenie zušľachťuje, a preto ho musíme pestovať a chrániť. Asi netreba zdôrazňovať, ako veľmi to práve naša doba potrebuje. Tomuto zušľachťovaniu môžete napomôcť svojimi 2%, ak ich zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016 poskytnete našej neziskovej organizácii, ktorá je registrovaná v oficiálnom zozname na Notárskej komore Slovenskej republiky.
Ak sa rozhodnete podporiť naše úsilie, uveďte, prosím, ako prijímateľa:

Nezisková organizácia KAPOS (je veľmi dôležité uviesť celý názov)
Právna forma: nezisková organizácia
Vajnorská 98 C
831 04 Bratislava
IČO: 45 744 670

Číslo účtu: SK76 0200 0000 0035 9485 1753

Svojimi 2% prispejete k rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku a k zjemneniu našej zavše až pritvrdej reality.

Za Vašu veľkorysosť Vám vopred ďakujem.

000 AAA JK podpis modry

PhDr. Ján Korecký

riaditeľ Neziskovej organizácie KAPOS

UDALOSTI ROKA                          

koncerty ocenené hudobnou kritikou 

2011-2012
1. miesto – Lawrence Brownlee (14. 6. 2012)
2. miesto – Pavol Bršlík (5. 6. 2012)

Brownlee a Brslik

 

2012-2013
1. miesto – Mariusz Kwiecien a Simona Houda-Šaturová     (17. 6. 2013)
2. miesto – Jana Kurucová (14. 5. 2013)

Kwiecien_Saturova_Kurucova

 

2013-2014
1. miesto – 3 koncerty:
Joyce DiDonato (7. 11. 2013)
Piotr Beczala (25. 4. 2014)
Simona Houda-Saturova (25. 6. 2014)

JDD_Beczala_SImona

 

2014-2016
výsledky neboli vyhlásené

 

2016
Krištáľové krídlo – Štefan Kocán za koncert 11. 2. 2015

Kocan +

 

Za 6 rokov činnosti sme predstavili:

SVETOVÉ OPERNÉ HVIEZDY
Juan Diego Flórez 10. 2. 2016
Joseph Calleja – 16. 6. 2015
Max Emanuel Cenćič – 6. 12. 2014
Piotr Beczala – 25. 4. 2014
Thomas Hampson & Luca Pisaroni – 5. 12. 2013
Joyce DiDonato – 7. 11. 2013
Mariusz Kwiecień & Simona Houda-Šaturová -17. 6. 2013
Oľga Pereťaťko – 6. 3. 2013
Lawrence Brownlee – 14. 6. 2012 Bratislava, 18. 6. 2012 Praha
Cecilia Bartoli – 13. 10. 2011
Juan Diego Flórez – 3. 2. 2011

VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY
Dalibor Jenis & Svetlana Kasyan – 26. 10. 2016
Štefan Kocán & Mária Porubčinová – 11. 2. 2015
Pavol Bršlík – 5. 11. 2014
Simona Houda-Šaturová – 25. 6. 2014
Jana Kurucová – 14. 5. 2013
Adriana Kučerová – 21. 11. 2012
Pavol Bršlík – 5. 6. 2012
Štefan Kocán – 21. 4. 2012

VIANOČNÉ KONCERTY
Vianoce s Lúčnicou – Vianočná omša – 12. 12. 2016 Piešťany, 14. 12. 2016 Bratislava
Simona Houda-Šaturová & Pavol Remenár – 7. 12. 2015 Piešťany, 9. 12. 2015 Bratislava
Jánoška ensemble & Fragile – 2. 12. 2015 Bratislava
Miroslav Dvorský & Andrea Vizvári – 3. 12. 2014 Bratislava, 6. 12. 2014 Piešťany