VIANOČNÝ KONCERT

Vianoce s Lúčnicou

SKO Bohdana Warchala, Katarína Ďurdinová, Dominika Hanko, Róbert Smiščík, Gustáv Beláček

14. 12. 2016 - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Vianoce s Lúčnicou

Spevácky zbor Lúčnica

je súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku v roku 1948. Prezentuje sa vyspelou speváckou technikou, hlasovou kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom.

Odborná hudobná kritika vysoko hodnotí výkony speváckeho zboru Lúčnica.   Stretávajú sa s veľkým úspechom aj u širokého publika. Počas bohatej histórie sa v zbore vystriedalo viacero vynikajúcich sólistov. Spievali v ňom Lucia Popp, Edita Gruberová, Magdaléna Blahušiaková, Ondrej Malachovský, či Ľubica Orgonášová. Títo speváci neskôr dosiahli veľké úspechy na svetových operných scénach.

Spevácky zbor Lúčnica získal najvyššie ocenenia na medzinárodných speváckych súťažiach v mestách Llangolen, Arezzo, Middlesbrough, Montreux, Gorizia, La Valetta, Maribor, Tours, Oskarshamn, či Bergen. Na medzinárodných zborových festivaloch i koncertných zájazdoch v USA, Južnej Kórei, Argentíne, Jordánsku, Izraeli, Venezuele, na Taiwane, v Mexiku, Číne, ako aj vo väčšine štátov celej Európy, kde vystúpil, sa stal doslova miláčikom publika.

Bohatý repertoár speváckeho zboru Lúčnica zahŕňa a cappella diela všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnú slovenskú tvorbu. Zbor interpretuje i vokálno–inštrumentálne skladby rôznych žánrov. Hlavný dôraz kladie na interpretáciu starších i nových skladieb inšpirovaných slovenskou ľudovou piesňou. Spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými hudobnými telesami, dirigentmi a sólistami. Okrem koncertnej činnosti pravidelne realizuje zvukové nahrávky pre viaceré hudobné vydavateľstvá i nahrávky filmovej hudby pre významné domáce i medzinárodné kinematografické produkcie. Zbormajstrami speváckeho zboru boli v minulosti Štefan Klimo, Peter Hradil a Marián Vach. Od roku 2003 je umeleckou vedúcou a dirigentkou zboru Elena Matušová.

 

Elena Matušová

© Ctibor Bachratý

Elena Matušová je absolventkou VŠMU v Bratislave. Už počas akademických štúdií pracovala v Lúčnici ako asistentka zbormajstra Petra Hradila. Od roku 1998 začala v zbore vykonávať funkciu druhého dirigenta. Od sezóny 2003/2004 nastúpila do pozície umeleckej vedúcej a hlavnej dirigentky zboru Lúčnica. S týmto telesom absolvovala stovky koncertov na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne vystupuje na významných hudobných festivaloch, ako sú Bratislavské hudobné slávnosti, Zámocké hry zvolenské, Melos Étos, Musica Sacra v Nitre, či Banskobystrické hudobné dni. Spolupracuje s mnohými orchestrálnymi telesami, sólistami a dirigentmi pri uvádzaní svetových premiér skladieb slovenských autorov, ako aj pri interpretácii vokálno-inštrumentálnych diel a opier domácej i medzinárodnej proveniencie. Naštudovala a štúdiovo nahrala široký repertoár zborových skladieb klasických koncertných i operných autorov, ako aj zbory do muzikálov. V ostatných rokoch často spolupracuje pri nahrávkach zborov do filmov pre významné slovenské i zahraničné kinematografické spoločnosti.

 

 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA

Slovenský komorný orchester vznikol v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie, pri ktorého zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930–2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. Odborná kritika vyzdvihovala najmä prepracované frázovanie a mäkký farebný zvuk telesa. Ťažiskom repertoáru orchestra bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a 20. storočia vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov.

Slovenský komorný orchester účinkoval na významných hudobných festivaloch – Festival de Musique de Strasbourg, Salzburger Festspiele, Festival de Musique Montreux-Vevey, Budapesti Zenei Hetek, Strieborná lýra v Petrohrade, Pražská jar, Janáčkův máj, Bratislavské hudobné slávnosti, Košická hudobná jar a i. Uskutočnil koncerty na prestížnych svetových pódiách v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a Ázii. Spolupracovali s ním prominentní interpreti – Vladimír Spivakov, Tabea Zimmermann, Miklós Perényi, Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris, Jean-Pierre Rampal, Michala Petri, Heinz Holliger, Peter Schreier, François Leleux, František Herman, Bernard Soustrot, Guy Touvron a i. Pre domáce a zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše 100 titulov hudby rôznych štýlových období.

Bohdan Warchal viedol orchester celých 40 rokov. Jeho nástupcom sa stal Ewald Danel, ktorý je umeleckým vedúcim orchestra od roku 2001. Repertoárové ťažisko omladeného telesa sa jemne posunulo v prospech romantizmu a hudby 20. storočia. Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Brandenburské koncerty a Orchestrálne suity.

Na svojich koncertoch postupne uviedol aj všetky Concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako päťdesiat skladieb. Okrem toho uskutočnil špeciálne koncerty k významným výročiam jubilujúcich skladateľov – Hommage à Bach, Dvořák, Mozart, Šostakovič, Suchoň.

Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Hommage à Bohdan Warchal. V rámci cyklu Hudba v chrámoch udržiava starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu, niekoľkokrát uviedol oratórium Mesiáš G. F. Händla, pokračuje tiež v uvádzaní koncertov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

 

 

 

ÚČINKUJÚ:

SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA
Elena Matušová, zbormajsterka

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
BOHDANA WARCHALA
Ewald Danel, dirigent

Katarína Ďurdinová – soprán
Dominika Hanko – mezzosoprán
Róbert Smiščík – tenor
Gustáv Beláček – bas

 

P R O G R A M:

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso g mol Fatto per la Notte di Natale (Na Božie narodenie) op. 6 č. 8

Georgius Zrunek (1736-1789)
Vianočná omša – Missa I. pro festis Natalitiis (Harmonia Pastoralis)

Medzinárodné a slovenské adventné i vianočné piesne a koledy

 

12. 12. 2016 o 19.00 h
Dom umenia, Piešťany

14. 12.2016 o 19.00 h
Slovenská filharmónia, Bratislava

Partneri
Mediálni partneri